logo CPE

2023-11-13

Szkolenie „Kontrola w projektach współfinansowanych ze środków FE”

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu w formule ON-LINE pt. „Kontrola w projektach współfinansowanych ze środków FE”.

Spotkanie odbędzie się 23.11.2023 r. w godzinach 9:00-15:15.

 

Dla kogo?

Na spotkanie zapraszamy osoby realizujące projekty współfinansowane ze środków FE w obecnej perspektywie finansowej i zainteresowane podniesieniem wiedzy w zakresie zasad przeprowadzania kontroli projektów unijnych w kontekście prawidłowej ich realizacji. Uczestnicy uzyskają wiedzę na temat obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie w kontekście kontroli rzeczowej i finansowej związanej z realizacją projektu.

 

Program spotkania:

godz. 9-10.30: moduł I: SYSTEM KONTROLI PROJEKTÓW UNIJNYCH

 • Podstawy prawne
 • Rodzaje kontroli
 • Podmioty uprawnione do kontroli
 • Prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego
 • Dokumenty kontroli

 

godz. 10.30-10.45- przerwa

 

godz. 10.45-12.15 moduł II: ZASADY PRAWIDŁOWEJ REALIZACJI PROJEKTÓW A KONTROLA

 • Zasady sprawozdawczości i finansowania
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków
 • Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu a kontrola projektu
 • Jak przygotować się do kontroli

 

godz.12.15-12.30 przerwa

 

godz. 12.30-14.00 moduł III: ZAKRES KONTROLI:

 • Zgodność projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym
 • Zgodność realizowanego projektu z pozostałą dokumentacją (wniosek o dofinansowanie, umowa o dofinansowanie itp.)
 • Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej
 • Zgodność stanu faktycznego z wnioskiem o płatność
 • Zgodność projektu z polityką równych szans (w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami)
 • Poprawność procedur udzielania zamówień publicznych (zgodność z PZP, zgodność z zasadą konkurencyjności)
 • Kwalifikowalność wydatków
 • Prawidłowość i zgodność dokumentacji finansowej
 • Kontrola kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych oraz weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
 • Kontrola zakończenia rzeczowej i finansowej realizacji projektu oraz osiągnięcia założonych wskaźników produktu
 • Ochrona danych osobowych

 

godz.14.00-14.15 przerwa

 

godz. 14.15-15.15 moduł IV: NIEPRAWIDŁOWOŚCI

 • System raportowania o nieprawidłowościach
 • Rodzaje nieprawidłowości
 • Najczęściej wykrywane nieprawidłowości

 

godz. 15.15 - zakończenie szkolenia

 

 

Jak wziąć udział w spotkaniu?

Formularz zgłoszeniowy prosimy wysłać e-mailem na adres: spotkania@cpe.gov.pl
 

Spotkanie odbędzie się z użyciem platformy. Osoby zgłoszone na spotkanie otrzymają linka umożliwiającego zalogowanie się na platformie, gdzie będą uczestniczyć w spotkaniu.   

Spotkanie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik będzie widział na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.

Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona do 21.11.2023 r. włącznie.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Organizator:

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Puławska 180, 02-670 Warszawa

 

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt mailowy pod adresem:  spotkania@cpe.gov.pl lub telefoniczny pod numerem 22 378 31 77.

Opublikowano 13.11.2023 15:08:53

przez: Magdalena Adamczyk

Zmiany treści (2)

Pokaż

 • przez:

  Magdalena Adamczyk

  Data:

  14.11.2023 10:06:02

 • przez:

  Zuzanna Kowalczyk

  Data:

  01.12.2023 8:26:14