logo CPE

2024-02-01

Podpisanie umowy z Instytutem Matki i Dziecka w ramach programu FERS 2021-2027

Instytucja Pośrednicząca dla Działań 1.1 oraz 1.7 Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 – Centrum Projektów Europejskich – w dniu 31 stycznia 2024 r. uroczyście podpisała z Instytutem Matki i Dziecka umowę o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry medycznej w zakresie diagnostyki perinatalnej chorób uwarunkowanych genetycznie z ukierunkowaniem na wczesną diagnostykę prenatalną Wrodzonych Wad Metabolizmu”. Uroczystość odbyła się w siedzibie Centrum Projektów Europejskich, w budynku P180 przy ulicy Puławskiej 180 w Warszawie.

Projekt realizowany jest od 1 grudnia 2023 r. w partnerstwie krajowym z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz w partnerstwie ponadnarodowym z belgijskim Katolickim Uniwersytetem Lueven.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji lekarzy i specjalistów, pracowników działów naukowych i laboratoryjnych, psychologów, psychiatrów, pedagogów i studentów poprzez opracowanie i wdrożenie do końca 2026 roku dziesięciu programów edukacyjnych i czterech ścieżek postępowania medycznego wraz z procedurami diagnostycznymi w ramach współpracy Instytutu z CMKP – Szpitalem Bielańskim oraz Katolickim Uniwersytetem w Leuven w zakresie perinatalnej diagnostyki wrodzonych wad metabolizmu.

Ścieżki edukacyjne obejmują wiedzę i umiejętności trudno dostępne w systemie kształcenia dyplomowego i podyplomowego w obszarze medycyny w Polsce. Dotyczą dziedzin takich jak perinatologia, genetyka, pediatria metaboliczna oraz diagnostyka związana z tymi obszarami, w których następuje stały i niezwykle szybki postęp technologiczny oraz naukowo-medyczny.

Nowymi metodami i schematami opieki wielospecjalistycznej objęte zostaną kobiety w ciąży z zaobserwowanymi w badaniu USG nieprawidłowościami lub z obciążonym wywiadem rodzinnym, położniczym sugerującym podejrzenie choroby metabolicznej.

Efektem projektu będzie wypracowanie i wdrożenie programu kursów i warsztatów obejmujących m.in. wykonywanie i analizowanie ukierunkowanych specjalistycznych badań USG, ukierunkowanej diagnostyki genetycznej oraz niezbędne zagadnienia z zakresu położnictwa, genetyki, pediatrii metabolicznej i biochemii.

Projekt umożliwi zdobycie i podniesienie kwalifikacji kadr medycznych w unikatowym i wciąż deficytowym obszarze zdrowia w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby medyczne w grupie polskich pacjentów z rzadkimi chorobami. Takie zadania są szczególnie ważne obecnie w początkowej fazie realizacji przyjętego w Polsce Planu dla Chorób Rzadkich.

Ponadto dzięki wdrożeniu nowego modelu diagnostyczno-prognostycznego z zakresu wrodzonych wad metabolizmu dla kobiet ciężarnych możliwe będzie przeprowadzenie badań ich potomstwa jeszcze w okresie prenatalnym, a dzięki temu skrócony zostanie czas na rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniej ścieżki medycznej u pacjentek.

Galeria

powiększ

podpisanie-uod-z-imid-3.png

powiększ

podpisanie-uod-z-imid-2.png

Opublikowano 30.01.2024 8:27:20

przez: Sylwia Burgs

Zmiany treści (4)

Pokaż

 • przez:

  Zuzanna Kowalczyk

  Data:

  31.01.2024 15:00:13

 • przez:

  Zuzanna Kowalczyk

  Data:

  31.01.2024 15:08:26

 • przez:

  Sylwia Burgs

  Data:

  01.02.2024 10:23:56

 • przez:

  Sylwia Burgs

  Data:

  01.02.2024 10:28:37