logo CPE

2020-05-18

Druga aktualizacja Regulaminu konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/2020

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 4.3 PO WER – Centrum Projektów Europejskich informuje, iż wprowadza się zmiany w Regulaminie konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-002/2020 na projekty realizowane poza Common Framework.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 14 maja 2020 r.

Wykaz zmian:

 • Słownik skrótów i pojęć – doprecyzowano definicję pracowników wieku przedemerytalnym oraz emerytalnym, a także definicję MMŚP.
 • Pkt. 1.1 “Podstawowe informacje na temat konkursu” oraz pkt. 4.1 „Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób komunikacji z IP.” – termin: „od 1 kwietnia do 31 maja br. (do godz. 14.00)” zastąpiono terminem: „od 1 kwietnia do 18 czerwca br. (do godz. 14.00)”.
 • Słownik skrótów i pojęć, pkt. 1.1 “Podstawowe informacje na temat konkursu”, pkt. 4.1 „Termin i tryb składania wniosku o dofinansowanie oraz sposób komunikacji z IP.” oraz pkt. 8 Spis Załączników - zmianie ulega obowiązująca wersja Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w POWER, tj. z wersji 1.9 na wersję 1.10 z dnia 5 maja 2020 r. 
  Ponadto do Regulaminu dodaje się zmieniony załącznik nr 3 „Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie POWER v 1.10.”
 • W związku ze zmiana Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zmianie ulega załącznik nr 12 – Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie (kryteria merytoryczne weryfikowane w systemie 0-1 oraz kryteria horyzontalne).
 • Pkt. 2.2 - w opisie znaczenia kryterium nr 8 wskazano, że elementy nowego rozwiązania mają dotyczyć danego przedsiębiorstwa.
 • Pkt. 2.2 - w opisie kryterium dostępu nr 9 wskazano, że definicja pracowników w wieku przedemerytalnym oraz pracowników w wieku emerytalnym znajduje się w słowniku skrótów i pojęć.
 • Pkt 2.5.1. Wskaźniki - uzupełniono wymagania dotyczące przygotowania platform i narzędzi IT.

Pliki do pobrania

Opublikowano: 18.05.2020 14:55:38

Przez: Joanna Janiszewska

Zmiany treści (3)

Pokaż

 • Przez:

  Joanna Janiszewska

  Data:

  18.05.2020 14:56:44

 • Przez:

  Joanna Janiszewska

  Data:

  18.05.2020 14:58:01

 • Przez:

  Joanna Janiszewska

  Data:

  18.05.2020 14:58:51