logo CPE

2024-04-29

Szkolenie „Rozliczanie i kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków FE w perspektywie 2021-2027”

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu w formule ON-LINE pt. „Rozliczanie i kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków FE w perspektywie 2021-2027”.

Spotkanie odbędzie się 14.05.2023 r. w godzinach 9:00-15:15.

 

Dla kogo?

Na spotkanie zapraszamy osoby realizujące projekty współfinansowane ze środków FE i zainteresowane podniesieniem wiedzy w zakresie zagadnień związanych z kwalifikowalnością wydatków oraz zasadami rozliczeń wydatków ponoszonych w projektach finansowanych ze środków FE w ramach perspektywy finansowej 2021-2027.

 

Program spotkania:

godz. 9.00-10.30 moduł I

 1. Główne zobowiązania beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków FE.
 • Dokumenty programowe – podstawy prawne prawidłowego i kompletnego rozliczenia projektu.
 • Dokumenty bazowe w systemie sprawozdawczości i rozliczania projektu – omówienie kluczowych części umowy i wniosku.
 • Powiązania dokumentów w kontekście rozliczenia – WNIOSEK – UMOWA – WNIOSEK O PŁATNOŚĆ.
 1. Realizacja projektu w partnerstwie – zmiany wprowadzone przez Ustawę wdrożeniową na lata 2021-2027
   

godz. 10.30-10.45- przerwa

godz. 10.45-12.15 moduł II

 1. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027
 • Matryca kwalifikowalności
 • Zakup nieruchomości
 • Wkład niepieniężny
 • VAT
 • Cross-financing w EFRR/FS a EFS
 • Zakupy środków trwałych i amortyzacja
 • Wydatki niekwalifikowalne
 1. Wyłanianie wykonawców w projektach:
 • Zasada konkurencyjności – procedura krok po kroku
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia

 

godz. 12.15-12.30 przerwa

godz. 12.30-14.00 moduł III

 1. Uproszczone metody rozliczania – omówienie form zastosowania i rozliczenia.
 • Stawki jednostkowe.
 • Stawki ryczałtowe.
 • Kwoty ryczałtowe.

 

godz. 14-14.15 przerwa

godz. 14.15-15.15 moduł IV

 1. Koszty związane z angażowaniem personelu – formy zatrudnienia, dokumentowanie pracy i kwalifikowalność składników wynagrodzeń

godz. 15.15 - zakończenie szkolenia

 

Jak wziąć udział w spotkaniu?

Formularz zgłoszeniowy (uzupełniony) prosimy wysłać e-mailem na adres: spotkania@cpe.gov.pl

 

Spotkanie odbędzie się z użyciem platformy ZOOM Meeting. Osoby zgłoszone na spotkanie otrzymają linka umożliwiającego zalogowanie się na platformie, gdzie będą uczestniczyć w spotkaniu.   

Spotkanie prowadzone będzie w formie interaktywnej. Podczas spotkania uczestnik będzie widział na ekranie swojego komputera prezentację multimedialną oraz trenera, omawiającego ujęte w programie szkolenia zagadnienia.

Rekrutacja na szkolenie będzie prowadzona do 10.05.2024 r. włącznie lub do wyczerpania miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników z jednej instytucji w celu umożliwienia udziału jak najszerszemu gronu beneficjentów.

 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Organizator:

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

ul. Puławska 180, 02-670 Warszawa

 

W przypadku pytań dotyczących spotkania prosimy o kontakt mailowy pod adresem: spotkania@cpe.gov.pl lub telefoniczny pod numerem 22 378 31 77.

Opublikowano 29.04.2024 17:01:19

przez: Zuzanna Kowalczyk